• English
  • Română
  • Home
  • Activități și rezultate

Activități și rezultate

Proiectul propus se concentrează pe trei dimensiuni principale:

  • transfer de bune practici și dezvoltare instituțională prin învățare de lungă durată și vizite de teren;
  • implicarea directă a tinerilor în procesul decizional în context participativ;
  • echitate socială, prin implicare directă în comunitatea Romă, vizând drepturi egale.

Proiectul contribuie la obiectivul specific al identificării problemelor sociale de sustenabilitate, având rolul de a sprijini grupul țintă defavorizat, în sensul că acesta generează un cadru beneficiile oferite de cooperarea transnațională (mobilități, informații rapide și directe, soluții oferite problemor speciale legate de nevoi, angajamentul și suportul ONG-urilor specializate pentru comuntățile Rome, advocacy și democrația participativă, crearea unor locuri de muncă plătite în mod direct în comunitatea Romă) atât din punct de vedere al dezvoltării profesionale, cât și a celei personale. Mai mult decât atât, proiectul tratează dificultățile dezvoltării instituționale în cadrul învățământului superior, încercând o îmbunătățire și o continuare a inițiativelor și rezultatelor din cadrul partneriatului dezvoltat între Universitatea de Vest din Timișoara și University of Iceland prin intermediul Proiectului SEE „Transnational cooperation for research consolidation through knowledge and innovation transfer – KnowReset”, care a avut potențialul de a funcționa ca un proiect pilot și a deschide căile spre elaborarea politicilor de decizie, adresând probleme de sustenabilitate socială, inițiative particulare care vor ajuta în combaterea discriminării și intoleranței, a inițiativelor ce vor îmbunătăți situația populației Rome, generarea de cunoaștere și exploatarea prin dezvoltarea unor poli de excelență în piața forței de muncă din sectorul public, advocacy, guvernanță, democrație participativă, citizenship și voluntariat. Proiectul va duce la îmbunătățirea ofertei educaționale și a capacității de inovare, transferarea abordărilor inovative către partnerii instituționali orientați spre dezvoltarea capitalului uman, în vederea atingerii competitivității internaționale.

Proiect: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR TERTIARY EDUCATIONAL SYSTEM IN PROMOTING EVIDENCE-INFORMED GOOD GOVERNANCE SOCIETY - (ACRONYM: ACTIVEGOVEDU)
Contract nr. 2/24/07.2015, finanţat prin Programul PROIECTE DE COOPERARE INTER-INSTITUTIONALA Programul „Fondul de burse” – RO15 Finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014
COD: 15-SEE-PC-RO TIMISOA01