• English
  • Română

A.2.1. Module de învățare în Guvernanța Sectorului Public în academia

Activitate: Expansiunea standardizată și consolidarea  modulelor de învățare a Guvernanței Sectorului public în mediul academic (cursuri individuale și integrate în cadrul altor programe, se pot include și cursuri de tip e-guvernare)

Rezultate:

  • Fișă a disciplinei pentru Guvernanța Sectorului;
  • Volum privind Guvernanța Sectorul Public realizat în parteneriat transnațional, în limbile română/engleză și islandeză.

Proiect: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR TERTIARY EDUCATIONAL SYSTEM IN PROMOTING EVIDENCE-INFORMED GOOD GOVERNANCE SOCIETY - (ACRONYM: ACTIVEGOVEDU)
Contract nr. 2/24/07.2015, finanţat prin Programul PROIECTE DE COOPERARE INTER-INSTITUTIONALA Programul „Fondul de burse” – RO15 Finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014
COD: 15-SEE-PC-RO TIMISOA01