• English
  • Română

Obiective

Obiectivul general: Sprijinirea inițiativelor învățământului superior în direcția integrării într-o societate bazată pe cunoaștere prin dezvoltarea abilităților interdisciplinare și a competențelor transversale specifice democrației participative.


Objective specifice:

Obiectivul 1. Consolidarea și explorarea cooperării internaționale și schimbul de cunoștințe explicite în contextul unei comunităţi internaționale de guvernanță.

Obiectivul 2. Reformarea structurilor și modelelor operaționale prin oferta educațională profesionalizată (Guvernanța Sectorului Public).

Obiectivul 3. Promovarea unui mecanism adecvat și deschis de bună guvernanță,  în conformitate cu tendințele și condițiile actuale.

Obiectivul 4. Adaptarea și exploatarea rezultatelor proiectului într-un cadru practic instituționalizat, specific unei  societăți bazate pe bună guvernare.

Proiect: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR TERTIARY EDUCATIONAL SYSTEM IN PROMOTING EVIDENCE-INFORMED GOOD GOVERNANCE SOCIETY - (ACRONYM: ACTIVEGOVEDU)
Contract nr. 2/24/07.2015, finanţat prin Programul PROIECTE DE COOPERARE INTER-INSTITUTIONALA Programul „Fondul de burse” – RO15 Finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014
COD: 15-SEE-PC-RO TIMISOA01