• English
  • Română

Evenimente

În scopul de promovării echității și coeziunii sociale și a cetățeniei active prin educație, unele dintre obiectivele principale ale „Cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării (ET 2020)”, alături de obiectivele Strategiei UE privind Tineretul 2010 -2018 de încurajare a cetățeniei active, a incluziunii sociale și a solidarității tinerilor, activitățile proiectului ActiveGovEdu sunt legate de dezvoltarea resursei umane în liniile de acțiune ale cetățeniei, atât prin educația formală cât și non-formală, având totodată scopul de a contura problemelor identificate la nivel național pentru categoriile și grupurile sociale vulnerabile și de a dezvolta un modul de formare în ceea ce privește valențele drepturilor civice și sociale ale cetățenilor.
Proiectul are ca scop educarea grupurilor și a publicului interesat (Modul de instruire / training în Advocacy), precum și de a motiva discuțiile și dezbaterile publice cu privire la guvernare și democrație, discuții cu potențialul de a stimula schimbarea în mai bine (Conferința Internațională / Eveniment pentru Tineri: Fii un cetățean activ). Proiectul va oferi, de asemenea, studenților și cadrelor universitare din România și Islanda șansa de a dobândi cunoștințe și experiențe aprofundate prin Școala de vară în parteneriat transnațional privind Guvernanța sectorului public, care abordează probleme de sustenabilitate socială, crescând interesul și educarea cu privire la rolul democrației participative și a cetățeniei active în societatea actuală.

Proiect: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR TERTIARY EDUCATIONAL SYSTEM IN PROMOTING EVIDENCE-INFORMED GOOD GOVERNANCE SOCIETY - (ACRONYM: ACTIVEGOVEDU)
Contract nr. 2/24/07.2015, finanţat prin Programul PROIECTE DE COOPERARE INTER-INSTITUTIONALA Programul „Fondul de burse” – RO15 Finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014
COD: 15-SEE-PC-RO TIMISOA01