• English
  • Română

Modul de învățare / formare în Advocacy

Sunteți invitat să participați la Modulul de învățare / formare în Advocacy, un eveniment organizat în perioada 10-11 mai 2016, la Fundația pentru Tineret Timiș, Timișoara (Casa Tineretului Timișoara, Strada Arieș, nr. 19, Timișoara, România).

Acest eveniment este organizat de partenerii proiectului, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor – Universitatea de Vest din Timișoara, Social Science Research Institute – University of Iceland, Fundația pentru Tineret Timiș și Asociaţia Femeilor Ţigănci „Pentru Copiii Noştri” din Timișoara.

Participanții vor învăța despre advocacy, ca un principiu general care guvernează democrația, dar,și despre expresiile specifice ale advocacy în domeniul tineretului și sectorului non-profit. Obiectivul instruirii este acela de a asigura transparența și performanța instituțiilor de învățământ superior, creșterea calității, îmbunătățirea guvernanței și diversificarea surselor de finanțare și a drepturilor omului. De asemenea, învățarea are ca scop combaterea segregării școlare, discriminarea și alte riscuri potențiale la nivel social.

Proiect: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR TERTIARY EDUCATIONAL SYSTEM IN PROMOTING EVIDENCE-INFORMED GOOD GOVERNANCE SOCIETY - (ACRONYM: ACTIVEGOVEDU)
Contract nr. 2/24/07.2015, finanţat prin Programul PROIECTE DE COOPERARE INTER-INSTITUTIONALA Programul „Fondul de burse” – RO15 Finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014
COD: 15-SEE-PC-RO TIMISOA01