• English
  • Română

Home

Acknowledgement

Proiectul “Opportunities and Challenges for Tertiary Educational System in Promoting Evidence-Informed Good Governance Society – ActiveGovEdu” a beneficiat de un grant din partea Islandei, Liechtenstein și Norvegiei prin Granturile SEE.
Scopul proiectului este acela de ce conduce inițiative ale învățământului superior și integrarea în cadrul cunoașterii la nivel mondial, prin formarea abilităților interdisciplinare și a competențelor transversale ale democrației participative.
Prin Granturile SEE si Norvegiene, Islanda, Liechtenstein și Norvegia contribuie la reducerea disparităților sociale și economice și la consolidarea relațiilor bilaterale cu țările beneficiare din Europa. Cele trei țări cooperează îndeaproape cu UE prin Acordul privind Spațiul Economic European (SEE).
În perioada 2009-2014 , Granturile SEE și cele norvegiene s-au ridicat la 1,79 miliarde €. Norvegia a contribuit cu aproximativ 97% din finanțarea totală. Granturile sunt disponibile pentru ONG-uri , cercetare și instituții academice, precum și pentru sectoarele public și privat din cele mai noi 12 state membre ale UE, Grecia, Portugalia și Spania. Există o cooperare extinsă cu entitățile statului donator iar activitățile pot fi puse în aplicare până în 2016.
Domeniile principale susținute sunt protecția mediului și schimbări climatice, cercetare și burse, societatea civilă, sănătate și copii, egalitatea de gen, drept și patrimoniu cultural.

Parteneri

Stat donor:  Islanda Stat beneficiar:  România
University of Iceland – Social Science Research Institute  (SSRI) – http://fel.hi.is/english Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor (UVT)
Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT)
Asociaţia Femeilor Ţigănci „Pentru Copiii Noştri” (RWA)

Proiect: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR TERTIARY EDUCATIONAL SYSTEM IN PROMOTING EVIDENCE-INFORMED GOOD GOVERNANCE SOCIETY - (ACRONYM: ACTIVEGOVEDU)
Contract nr. 2/24/07.2015, finanţat prin Programul PROIECTE DE COOPERARE INTER-INSTITUTIONALA Programul „Fondul de burse” – RO15 Finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014
COD: 15-SEE-PC-RO TIMISOA01