• English
  • Română
  • Home
  • Anunțuri
  • Înregistrarea și selecția membrilor grupului țintă

Înregistrarea și selecția membrilor grupului țintă

Anunț privind înregistrarea și selecția membrilor grupului țintă în cadrul Proiectului Opportunities and Challenges for Tertiary Educational System in Promoting Evidence-Informed Good Governance Society – ActiveGovEdu”

Universitatea de Vest din Timişoara în parteneriat cu University of Iceland – Social Science Research Institute, Fundația Județeană pentru Tineret Timiș și Asociaţia Femeilor Ţigănci „Pentru Copiii Noştri” organizează înregistrarea și selecţia grupului ţintă în cadrul Proiectului 15-SEE-PC-RO TIMISOA01 Opportunities and Challenges for Tertiary Educational System in Promoting Evidence-Informed Good Governance Society – ActiveGovEdu.

Selecția se va realiza pentru Studenții din ciclurile licență, master și doctorat. Staff-ul academic, tineri, membrii ai comunităților marginalizate, autoritățile publice și ONGurile vor fi incluse în grupul țintă al proiectului, în baza înregistrării. În cazul în care sunt interesați, membrii acestor categorii sunt invitați să ia parte la evenimentele și activitățile proiectului, fără taxe de participare.

Înregistrarea în grupul țintă al Proiectului se face be baza Formularului de înregistrare (disponibil aici) la care se adaugă următoarele documente:

  1. Copie a actului de identitate;
  2. Curriculum vitae (model Europass);
  3. Formular de aplicație – necesar doar pentru studenți la ciclul licență / master / doctorat (disponibil aici)
  4. Adeverință pentru definirea statutului de student / Adeverință pentru definirea profilului profesional (locul de muncă, statut profesional).
    !!! Pentru a demonstra cunoașterea limbii engleze, studenții la ciclurile licență, master și doctorat sunt încurajați să atașeze o copie a unui certificat care atesta cunoașterea limbii engleze (certificat sau atestat eliberat de Facultate/Universitate, TOEFL, Cambridge etc.). Studenții de la specializările cu predare în limba engleză demonstrează cunoașterea acestei limbi prin promovarea unui an universitar în cadrul unei astfel de specializări.

Organizațiile non-guvernamentale și autoritățile publice a căror activitate se preocupă de bunăstarea membrilor comunităților marginalizate cu un risc ridicat de excludere democratică (romi, categorii sociale cu un nivel scăzut al veniturilor) își pot manifesta intenția de colaborare și li se vor adresa invitații de participare în cadrul activităților proiectului.

Procesul de selecție va avea loc în Noiembrie 2015.

Pentru mai multe detalii privind documentele necesare înscrierii și etapele procesului de selecție, vă rugăm să consultați Metodologia de Selecție a Grupului Țintă disponibilă aici. Procesul de selecție va ține cont de scrisoarea de motivație inclusă în Formularul de aplicație, nota ponderată pentru ultimul an promovat, cunoașterea limbii engleze și realizarea unor activități extracuriculare utile în finalizarea activităților Proiectului.

Pentru informații suplimentare vă rugăm sa ne scrieți la adresa de mail proiect15seeactivegovedu@yahoo.ro.

Universitatea de Vest din Timișoara
Manager Proiect
Oana Ramona LOBONȚ

 

Clasamentul studenților înregistrați în grupul țintă al  Proiectului este prezentat în Memoir-ul de selecție a grupului țintă

Proiect: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR TERTIARY EDUCATIONAL SYSTEM IN PROMOTING EVIDENCE-INFORMED GOOD GOVERNANCE SOCIETY - (ACRONYM: ACTIVEGOVEDU)
Contract nr. 2/24/07.2015, finanţat prin Programul PROIECTE DE COOPERARE INTER-INSTITUTIONALA Programul „Fondul de burse” – RO15 Finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014
COD: 15-SEE-PC-RO TIMISOA01